ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.id sale!
Rp265,000 IDR
1 سال
Rp265,000 IDR
1 سال
Rp265,000 IDR
1 سال
.co.id hot!
Rp300,000 IDR
1 سال
Rp300,000 IDR
1 سال
Rp300,000 IDR
1 سال
.biz.id hot!
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
.my.id hot!
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
.or.id hot!
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
.web.id hot!
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
.sch.id hot!
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
.ac.id hot!
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
.ponpes.id new!
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
Rp75,000 IDR
1 سال
.com
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp250,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
.net
Rp265,000 IDR
1 سال
Rp265,000 IDR
1 سال
Rp265,000 IDR
1 سال
.org
Rp265,000 IDR
1 سال
Rp265,000 IDR
1 سال
Rp265,000 IDR
1 سال
.biz
Rp300,000 IDR
1 سال
Rp300,000 IDR
1 سال
Rp300,000 IDR
1 سال
.info hot!
Rp380,000 IDR
1 سال
Rp380,000 IDR
1 سال
Rp380,000 IDR
1 سال
.asia
Rp350,000 IDR
1 سال
Rp350,000 IDR
1 سال
Rp350,000 IDR
1 سال
.xyz
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
.shop
Rp600,000 IDR
1 سال
Rp600,000 IDR
1 سال
Rp600,000 IDR
1 سال
.online
Rp600,000 IDR
1 سال
Rp600,000 IDR
1 سال
Rp600,000 IDR
1 سال
.pw
Rp150,000 IDR
1 سال
Rp150,000 IDR
1 سال
Rp150,000 IDR
1 سال
.site
Rp500,000 IDR
1 سال
Rp500,000 IDR
1 سال
Rp500,000 IDR
1 سال
.website
Rp350,000 IDR
1 سال
Rp350,000 IDR
1 سال
Rp350,000 IDR
1 سال
.cc
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
.sg new!
Rp700,000 IDR
1 سال
Rp700,000 IDR
1 سال
Rp700,000 IDR
1 سال
.co.sg
Rp500,000 IDR
1 سال
Rp500,000 IDR
1 سال
Rp500,000 IDR
1 سال
.my
Rp470,000 IDR
1 سال
Rp470,000 IDR
1 سال
Rp470,000 IDR
1 سال
.com.my
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
.cn
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
.hk
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
.tw
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
Rp200,000 IDR
1 سال
.vn
Rp400,000 IDR
1 سال
Rp400,000 IDR
1 سال
Rp400,000 IDR
1 سال
.tv
Rp500,000 IDR
1 سال
Rp500,000 IDR
1 سال
Rp500,000 IDR
1 سال
.co
Rp500,000 IDR
1 سال
Rp700,000 IDR
1 سال
Rp700,000 IDR
1 سال
.ph
Rp1,200,000 IDR
1 سال
Rp1,200,000 IDR
1 سال
Rp1,200,000 IDR
1 سال
.com.sg new!
Rp700,000 IDR
1 سال
Rp700,000 IDR
1 سال
Rp700,000 IDR
1 سال
.lawyer new!
Rp900,000 IDR
1 سال
Rp900,000 IDR
1 سال
Rp900,000 IDR
1 سال
.me new!
Rp400,000 IDR
1 سال
Rp400,000 IDR
1 سال
Rp400,000 IDR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains